PhDr. Jitka Malá

_

Profesionální praxe

 • 2008 - nyní Nestátní zdravotnické zařízení REHAMIL (Milovice)
 • Soukromá praxe v oboru fyzioterapie
  2004 - nyní FTVS UK, katedra fyzioterapie (Praha)
 • Odborný asistent a tajemník katedry fyzioterapie FTVS UK
 • Od r. 2004 zaměstnána na fakultě tělesné výchovy a sportu na katedře fyzioterapie pod vedením vedoucí katedry fyzioterapie doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., a to v oblastech:
 • Tajemník a odborný asistent katedry fyzioterapie (výuka předmětů: rehabilitační propedeutika, fyzikální terapie, vyšetřovací metody, demonstrace - klinická praxe, participace na praktických předmětech a diferenciální diagnostice ve fyzioterapii, taping, fyzioterapie ve sportu). Výuka těchto předmětů probíhá jak v jazyce českém, tak anglickém,
 • Poskytování odborných konzultací v oboru fyzioterapie,
 • Agenda spojená s organizací výukového programu fyzioterapie, rozvrhář FTVS UK pro obor fyzioterapie,
 • Zástupce katedry fyzioterapie pro Studentský Informační Systém FTVS UK,
 • 2003 - 2008 FTVS UK, katedra anatomie a biomechaniky (Praha), Postgraduální doktorské studium biomechaniky - Odborný školitel: Prof. Ing. S.Otáhal, CSc. Téma studia: Vztah mezi svalovým napětím šíjových svalů a tvarem krčního regionu,
 • 2003 - 2008 Soukromá praxe Milovice - soukromá praxe v oboru rekondičních, regeneračních služeb a fyzioterapie
 • 2004 - 2005 Rehaland s.r.o. Praha
 • Fyzioterapeut – péče o pacienty v oboru fyzioterapie – NSZZ ambulantního typu.
  2003 - 2004 International medical services Praha.

Vzdělání:

 • 2008 - 2011 Tradiční čínská medicína a fytoterapie.
 • 2003 – 2008 Postrgraduální doktorské studium, obor biomechanika.
 • 1997 – 2003 FTVS UK ( VŠ v oboru Fyzioterapie) Praha