Pevná půda nejen pod nohama

Onko jóga

Karolina Štraus Idris » www.pragueyogatherapy.cz

“Vážně cvičíš jógu s lidmi s rakovinou?“ Tento dotaz mi přiletěl do soukromé zprávy dvě minuty poté, co jsem na sociálních sítích zveřejnila oznámení o veřejné lekci onko jógy. „To přece nejde!“ Dotaz i tvrzení přišly od lektorky odlišné volnočasové aktivity. V průběhu dalších dní mě s údivem zastavovaly recepční v Energy Studiu a ptaly se, jak taková lekce vůbec vypadá. Následovalo několik telefonátů. Tentokrát od samotných klientů. Vesměs podobného rázu, že by rádi vyzkoušeli jógu, ale… „Prodělala jsem rakovinu prsou a ještě nemám v pořádku rameno, tak raději počkám…“ „Léčím se s rakovinou žaludku, možná bych zkusil onko jógu?“

Rakovina vzbuzuje silné emoce na všech frontách. Dokáže převrátit život naruby na straně pacienta, ale i jeho rodiny. Podkopává sebedůvěru. Řve a rve se o pozornost. A je pochopitelné, že v procesu přijetí, smíření, léčení, rekonvalescence a udržování vystupuje(í) do popředí postižená(é) část(i) těla. Do té roviny, kde nemoc sráží na kolena, kde se hromadí pocit frustrace ze selhání vlastního těla, buněk, které se chovají hůř než nekontrolovatelný puberťák.

Právě do tohoto nastavení vstupuje onko jóga. Jednoduše řečeno se jedná o terapeutické setkání se zdánlivě jednoduchým cílem. Nalézt a posílit možnosti těla, nasměrovat mysl na to, co je možné, a opětovně nastolit rovnováhu dechu. „Na každou jógovou terapii jsem se těšila a hlavně mi zdravotně pomohla. Dokonce jsem začala mít ráda bojovníky!“ napsala mi nedávno novopečená lektorka jógy, které byla před třemi lety diagnostikována leukémie.

Náplň terapeutické onko jógy se často liší podle momentálního stavu daného klienta nebo skupiny. Podle záměru, se kterým klient na setkání přichází. Terapie jako příprava na chemoterapii bude vypadat odlišně od té, kdy je klient po zákroku. Taktéž bude vypadat úplně jinak pro klienta, který se vypořádává s následky léčby.

Jiřina Čížková je současnou klientkou onko jógy, prošla zákrokem a léčbou rakoviny prsu. Absolvovala preventivní hysterektomii. „Vnímám, že mám poničené tělo. Ale pokaždé, když docvičím, cítím se lépe. Úlevu cítím i v hlavě. Občas si říkám, jaké by to bylo, kdybych měla onko jógu už v průběhu léčby…“

Všechna setkání, skupinová i individuální, ale mají přece jen něco společného. Nejde zde o „posilování“. Nedílnou součástí terapeutické onko jógy je vytváření prostoru, kde si klient může odpočinout. Sám od sebe a od svých pocitů, stresů. Od prostředí, které mu jeho nemoc mnohdy připomíná. Jedná se o časoprostor, do kterého se zařazují relaxační techniky, vhodné meditace, terapeutická jóga nidra apod. Pro mnohé jsou tato setkání pevným bodem v jejich proměnlivém světě. Tématem tohoto vydání Jógy Dnes je síla doteku a spojení. Dva prvky, které se linou skrz každé setkání onko jógy, kde se pozvolna opětovně buduje přerušené spojení se sebou sama.

Tari Prinster, lektorka jógy, která sama prodělala rakovinu prsou, ve své knize Yoga for Cancer potvrzuje to, o čem by se mělo mluvit ještě víc. O skrytém potenciálu tohoto život ohrožujícího onemocnění. Pokud je pozornost, která se na rakovinu upírá, obohacená o prohloubení pochopení a smyslu vlastních životních kroků, dokáže nasměrovat mysl a tělo k hlubší a lepší kvalitě života.

Slovy mého klienta, 60letého podnikatele s mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění krevní plazmy), který absolvoval velice náročnou léčbu a je stále pod bedlivým lékařským dohledem: „Jóga mi pomáhá opět stát na vlastních nohou.“

Pokud potřebujete více informací ohledně onko jógy, a kde všude se koná, můžete kontaktovat nadaci Karma Srdcem nebo autorku tohoto článku.

Cvičební sestava

Tato sestava může být prospěšná při ztrátě fyzické síly, svalové hmoty, při neuropatii, pro detoxikaci po léčbě apod. Stále platí, že než se do samotného cvičení pustíte, doporučujeme konzultaci s jógovým terapeutem, zkušeným lektorem nebo s vaším lékařem. Pozice není nutné provádět do maximálního vypětí a ani není potřeba zapojovat dynamické dechy. Není důležité dodržovat posloupnost sestavy a lze z ní využít jen některé cviky, které vyhovují momentálnímu nastavení.

Libovolný sed (nemusí být překřížené nohy) na bolsteru / složené dece. V překřížení mohou být kotníky a stehna podepřené polštářem nebo dekami. (cvik 1)

Vsedě pokrčte lokty na úrovni ramen. Volně dýchejte a uvolněte krk i ramena. Pokračujte dále a ve výdechu přibližte jeden loket k druhému v jemném zkrutu. jogadnes.cz 77 S nádechem se vraťte zpátky a opakujte na druhou stranu. Cvik provádějte několikrát. (cvik 2 & 3)

Vydechněte, překřižte paže před hrudníkem a chyťte se za lokty / v nadloktí. (cvik 4)

Zvedněte paže v nádechu, jako kdybyste si svlékali tričko. Ruce můžete vynést do otevřeného vzpažení nad hlavou. Cviky 4–6 můžete opakovat, kolikrát budete chtít. (cvik 5 & 6)

Jemná variace na ardha matsjéndrásanu. Vsedě (můžete být na bolsteru / složené dece) překřižte jedno chodidlo přes holeň nohy, která je vespod (nikoli přes koleno). Dolní noha může být pokrčená nebo protažená. Dlaněmi se držte za pokrčené koleno, které je nahoře, a chvíli setrvejte, volně dýchejte. (cvik 7)

Zůstaňte v nastaveném sedu. Pozici můžete prohloubit twistem proti pokrčené noze nahoře. (cvik 8)

Opřete se o dva bloky, které máte umístěné vedle chodidel, a přemístěte se do pozice vestoje. V nádechu vzpažte jen do té míry, aby vám to bylo příjemné, ruce nemusíte propínat ani nemusíte zvedat ramena. Pokud je vzpažení náročné, vynechte. (cvik 9)

Variace pozice židle s rukama opřenýma o bloky. V tomto nastavení můžete chvíli setrvat nebo rovnou s výdechem pokračovat do cviku 11. (cvik 10)

Odkročte jednou nohou dozadu a opřete ji o prsty. V případě neuropatie můžete vynechat a jít rovnou do nastavení cviku 12. Noha vepředu je pokrčená. Můžete zde pár okamžiků zůstat. (cvik 11)

Položte si koleno protažené nohy na podložku a nechte pánev ztěžknout. Ruce se stále opírají o bloky, pohled směruje dopředu a přední strana trupu je otevřená. (cvik 12)

Paži na stejné straně, jako je pokrčené koleno, zvedejte diagonálně do strany / dozadu. Cvik provádějte jen do té míry, kam vás tělo pustí. (cvik 13)

Rovný předklon v rozkročení. Nohu, kterou máte vzadu, si přisuňte blíž k přední. Obě nohy jsou protažené nebo lehce pokrčené, trup vytáhněte z pasu dopředu, ruce se opírají o bloky. Z této pozice se vraťte do cviku 9 a opakujte cviky na druhou stranu. (cvik 14)

Závěrečná šavásana s nohama na židli. Hlava, paže i nohy jsou podepřené dekou. (cvik 15)