Renata Soumarová prof.MUDr.Ph.D.MBA

Přednostka Onkologické kliniky 3.lékařské fakulty UK
a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

doc_soumarova_7.jpg

Promovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1991 a do roku 2003 pracovala v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde byla zástupkyní vedoucího lékaře Oddělení radiační onkologie a vedoucí lékařkou úseku brachyterapie. Od roku 2004 pracovala jako primářka Oddělení radioterapie a onkologie v Nemocnici Nový Jičín a měla zásadní zásluhu na vybudování Komplexního onkologického centra, která do roku 2018 vedla. Má atestace I. a II. stupně z radiační onkologie, titul Ph.D. obhájila v  roce  2004 na  Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru onkologie a  v  roce 2008 habilitovala v oboru onkologie na téže lékařské fakultě. V roce 2023 byla jmenována profesorkou v oboru onkologie na UK.

V roce 2018 se stala přednostkou Onkologické kliniky 3.  lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v  Praze. Zároveň zastává funkci vedoucí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pedagogicky činná byla již v rámci LF Masarykovy univerzity v Brně, LF Univerzity Palackého v Olomouci a LF Ostravské univerzity. Byla členkou oborové rady onkologie při LF Univerzity Palackého v  Olomouci, vědecké rady LF Ostravské univerzity a vědecké rady Masaryka onkologického ústavu v Brně. Je členkou oborové rady doktorského studijního programu Klinická onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hradec Králové a oborové rady pro onkologii při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí v akreditační komisi pro postgraduální vzdělávání v radiační onkologii, je členkou atestačních komisí.

Je dlouholetou členkou výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a dlouhý čas byla jejím vědeckým sekretářem. Je členkou výboru České onkologické společnosti. Byla hlavní organizátorkou mnoha národních kongresů SROBF a velké řady dalších vědeckých setkání. Je autorkou několika monografií, desítek kapitol v monografiích a množství článků v impaktovaných zahraničních časopisech. Je členkou vědecké rady národních i mezinárodních časopisů. Byla a je recenzentkou a oponentkou řady zahraničních publikací, PhD prací, habilitací, grantů. Je spoluautorkou klinických doporučených postupů. Má dvě dcery, rekreačně se věnuje cyklistice a lyžování. Velkým koníčkem je cestování nejen za zvířaty, přírodou, památkami, ale také dobrým jídlem a pitím.